Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "MERATRONIK" S.A.

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.