Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Transport-Handel i Pozostałe Usługi Kochański Kazimierz

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.