Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Ata-Technik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k.a.

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.