Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Zakład Produkcji Elementów Drogowych S.C. Elżbieta i Waldemar Woźniak S.C.

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.