Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Impact S.C. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.