Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Ceroma S.C. Robert Cembrzyński Andrzej Rogalski Zbigniew Majda

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.