Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

F.H.U. Livinio Catering s.c. Daniel Sobań, Krzysztof Michaliszyn

Certyfikat wygasł:

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.