Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat Sp. z o.o

Certyfikat ważny do:

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.