Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Firma Handlowa Artmed J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp.j.

Certyfikat ważny do:

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.