Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.

Certyfikat wygasł:

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.