Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra

Certyfikat wygasł:

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.