Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Zakład Usługowo-Produkcyjny. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Kuźniak S.c. Henryk Kuźniak

Certyfikat ważny do:

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.