Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

TELDAT Sp. z o.o. sp.k.

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.