Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bitum sp. z o.o.

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.