Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Metalzbyt-Hurt sp. z o.o.

Certyfikat ważny do:

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.