Zgłoszenie nieprawidłowości we współpracy

Krzysztof Ćmiel "COMPLEX EURO WORLD" - Firma Remontowo-Budowlana Produkcyjno-Handlowa

Brak certyfikatu.

Jeśli doszło do nieprawidłowości we współpracy z tą firmą, możesz przekazać nam swoje uwagi. Po weryfikacji zostaną one wzięte pod uwagę w procesie certyfikacji.