Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

San-Pro Paweł Popielarski

Branża: projektowanie/dokumentacja/architektura / projekty - instal wodno-kanalizacyjne projektowanie/dokumentacja/architektura / projekty - instalacje elektryczne projektowanie/dokumentacja/architektura / projekty - instalacje i sieci gazowe projektowanie/dokumentacja/architektura / projekty - klimatyzacje, wentylacje projektowanie/dokumentacja/architektura / projekty - ogrzewanie ciepłownictwo

SAN-PRO jest pracownią projektową zajmującą się projektowaniem i doradztwem technicznym w zakresie instalacji sanitarnych. Działalność firmy obejmuje kompleksową realizację projektów w zakresie instalacji grzewczych, węzłów ciepłowniczych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Nasza oferta obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zarówno nowo powstających obiektów jak również modernizacji już istniejących, w zakresie:
-instalacji centralnego ogrzewania
-węzłów ciepłowniczych i przyłączy sieci cieplnej
-instalacji ciepłej wody użytkowej
-instalacji wody zimnej i kanalizacji
-instalacji gazowych
-instalacji wodociągowej ppoż.
-instalacji klimatyzacji i wentylacji
-instalacji elektrycznych
-sieci cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych
kotłowni

Ponadto oferujemy również:
-pełnienie funkcji kierownika budowy
-pełnienie nadzorów inwestorskich
-świadectwa charakterystyki energetycznej
-audyty energetyczne
-audyty efektywności energetycznej
-analizy ekonomiczne i ekologiczne inwestycji
-inwentaryzacje budowlane
-opinie techniczne instalacji
-obliczenia współczynnika podziału kosztów zużycia ciepła w lokalach

Nasza oferta zawiera również uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, w tym:
-uzgodnienie dokumentacji z dostawcami ciepła (np. Veolia Energia
Warszawa S.A)
-zgłoszenie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (UDT)
-uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy (BHP)
-uzgodnienie dokumentacji pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych (SANEPID)
-uzgodnienie dokumentacji w zakresie ochrony ppoż. z rzeczoznawcą
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Dane kontaktowe

Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 17c/15 woj. Mazowieckie http://www.san-pro.pl biuro@sanpro.pl tel. (+48) 600-500-913
NIP: 7581903870 REGON: 363415412 KRS:

Brak certyfikatu.