Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Via Vistula Franek i Sapoń sp. j.

Branża: projektowanie/dokumentacja/architektura / projekty - organizacja ruchu

Chcesz opracować i wdrożyć Plan Zrównoważonej Mobilności? Pomożemy Ci zebrać wszelkie sugestie, możliwe rozwiązania, wskażemy działania i ustalimy kolejne kroki w celu wdrożenia tego dokumentu z sukcesem.
Plan Mobilności, to dokument strategiczny, którego podstawą jest zasada zrównoważonego rozwoju, a głównym celem jest podnoszenie jakości życia. Plan Mobilności może dotyczyć dowolnej społeczności: szkoły, miasta, gminy, pracowników przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz kompleksowej wiedzy obrazującej istniejący stan obciążenia sieci drogowej? Chcesz wiedzieć ilu pasażerów przemieszcza się na co dzień środkami transportu zbiorowego? Wykonamy dla Ciebie niezbędne badania ruchu.
kompleksowe badania ruchu obejmują swoim zakresem m. in. : pomiary natężenia ruchu drogowego i badania napełnień środków transportu zbiorowego. Przeprowadzenie ich umożliwia uzyskanie wiarygodnych danych stanowiących podstawę do analiz stanu istniejącego badanego obszaru.

Chcesz zaplanować sieć dróg rowerowych, aby była atrakcyjna dla jej użytkowników? Chcesz stworzyć przestrzeń przyjazną dla pieszych? Czyste powietrze, bezpieczeństwo i duża ilość zieleni – to realna wizja przyszłości.


Pomożemy Ci zrealizować taką wizję poprzez wskazanie:
-lokalizacji i działania stref współdzielonych „shared space”, w których zmniejszona jest dominacja samochodu,
-stref, które oddane pieszym przyczynią się do zmiany funkcji otoczenia,
-najlepszych rozwiązań z zakresu infrastruktury dedykowanych pieszym np.: poszerzenia ciągów -komunikacyjnych, zastosowania przystanków wiedeńskich, azyli na przejściu dla pieszych, wyniesionych tarcz skrzyżowań,
-najlepszych rozwiązań z zakresu infrastruktury dedykowanych rowerzystom np.: rowerostrad, zadaszonych parkingów rowerowych, punktów obsługi ruchu rowerowego, śluz rowerowych,
-dobrych praktyk dla osób z ograniczoną mobilnością,
-stref uspokojonego ruchu (Tempo 30),
-rozwoju systemu roweru miejskiego,
-koncepcji rozwoju dróg dla rowerów
-innowacyjnych rozwiązań w zakresie przewozów rowerami typu cargo.


Dla lepszego poznania i odwzorowania systemu transportowego wykonujemy analizy makro i mikro symulacyjne i prognozy ruchowe. Dzięki nim możliwe jest wytyczenie kierunków rozwoju sieci oraz planowanie i ocena funkcjonowania. Wynikiem przeprowadzonych analiz może być model ruchu sieci transportowej lub jej elementów, który jest matematycznym opisem rzeczywistych przemieszczeń osób na analizowanych terenie. Model sieci transportowej jest oparty m.in. na wynikach badań ankietowych, rozkładzie przestrzennym podróży, podziale zadań przewozowych i rozkładzie podróży na sieć drogową.

Na podstawie dokładnej analizy stanu istniejącego, na bazie modelu symulacyjnego, opracowujemy prognozy ruchu, które wskazują przewidywaną wielkość ruchu przy uwzględnieniu założonych zmiennych. Takie zobrazowanie jest niezbędne do podjęcia trafnych decyzji związanych z planowanymi inwestycjami.
Do wykonania symulacji wykorzystujemy modele matematyczne oraz profesjonalne oprogramowanie PTV Vision.

Podstawowym celem Planu transportowego jest zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w sposób prowadzący do podniesienia dostępności transportowo-komunikacyjnej, w tym dostosowanie systemu transportu publicznego do potrzeb mieszkańców. Plan transportowy przyczynia się do realizacji wyzwań transportowych określonych w dokumentach strategicznych. W dokumencie zakłada się zwiększenie roli integracji transportu zbiorowego, a także wzrost udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych.


Wykonujemy projekty stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego. W naszych opracowaniach dążymy do minimalizacji oznakowania, zachowując przy tym dbałość o intuicyjność rozwiązań.

Szeroka wiedza z zakresu projektowania organizacji ruchu pozwala nam na stosowanie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych rowerzystom i  pieszym.

Dane kontaktowe

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 89/55 woj. Małopolskie http://www.viavistula.pl biuro@viavistula.pl tel. +48 69 69 69 664
NIP: 9452153511 REGON: 121424864 KRS: 0000374077

Brak certyfikatu.