Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

Branża: budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne / prace budowlane w obiektach energetyki budownictwo - wodno-kanalizacyjne / kanalizacje sanitarne elektryka energetyka osprzęt / energia - wytwarzanie, odzysk, dostawa prądu środowisko naturalne ekologia / energia eko wiatrowa - farmy wiatrowe środowisko naturalne ekologia / energia eko wodna - zapory, elektrownie wodne środowisko naturalne ekologia / energia eko - urządzenia, instalacje środowisko naturalne ekologia / energia eko słoneczna - solary, fotowoltaika

Tractebel Engineering jest wiodącą firmą inżynieryjno–konsultingową, będącą częścią międzynarodowej grupy przemysłowej ENGIE (dawniej GDF SUEZ). Tractebel Engineering ze swoim ponad stuletnim doświadczeniem świadczy usługi inżynierskie i konsultingowe w dziedzinie energetyki, gazu, przemysłu i infrastruktury. Nowatorskie rozwiązania dostarczają wartości dodanej klientom w sektorze prywatnym, jak i publicznym w 140 krajach na całym świecie. Firma, której siedzibą główną jest Bruksela, posiada biura w 33 krajach, zatrudniając w nich ponad 4 400 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Roczny obrót osiągnięty w 2016 roku to 570 mln EUR.

Tractebel Engineering S.A w Polsce działa od 1992 r (wcześniej jako CITEC S.A.). Dzięki zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, firma szybko zdobyła wiodącą pozycję na rynku usług wodno-kanalizacyjnych. W roku 2006 firma rozpoczęła intensywny rozwój działalności w sektorze energetyki, co pozwoliło na wybudowanie silnej pozycji dostawcy usług inżynierskich i konsultingowych w obszarze energetyki węglowej, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej na lądzie i morzu. Poza głównym polem działania, obejmującym gospodarkę wodno-ściekową oraz energetykę, firma specjalizuje się również w gazownictwie, hydrotechnice, gospodarce odpadami oraz usługach dla przemysłu i infrastruktury.

Zakres usług:

Firma świadczy profesjonalne usługi inżynieryjne i konsultingowe, obejmujące wszystkie fazy realizacji przedsięwzięć, począwszy od studiów wykonalności, analiz lokalizacyjnych, pomocy w uzyskaniu dofinansowania, poprzez opracowania koncepcyjne i projektowe, do usług asysty technicznej i inżyniera kontraktu. Tractebel Engineering opracowuje i wykonuje dokumentacje przetargowe, oceny opłacalności, analizy finansowe, weryfikację i planowanie budżetów.

Klienci:

Tractebel Engineering S.A. dostarcza zrównoważone i nowatorskie rozwiązania dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W sektorze energetyki firma jest niezawodnym partnerem dla operatorów elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni spalających węgiel, gaz i biomasę oraz operatorów źródeł rozproszonych takich jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne.

W sektorze wody i gazu oferta skierowana jest do jednostek samorządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, instytucji krajowych, firm prywatnych, zakładów chemicznych, urzędów morskich i zarządów portów morskich, zarządów gospodarki wodnej oraz melioracji i urządzeń wodnych, oraz spółek gazownictwa i operatorów sieci gazowych. Klientami są również Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Kluczowe dane:

  • Ponad 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych branż
  • Przychód 2016: 17,1 mln PLN

Dane kontaktowe

40-833 Katowice, ul. Dulęby 5 woj. Śląskie http://tractebel-engie.com pl@tractebel.engie.com tel. + 48 32 358 88 88
NIP: 6340019148 REGON: 273345606 KRS:

Brak certyfikatu.