Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Grunt Usługi Drogowe Jacek Toborek

Branża: budownictwo - drogi chodniki place / brukarskie usługi budownictwo - drogi chodniki place / budowa, remonty - dróg, ulic, chodników budownictwo - drogi chodniki place / drogi - leśne, żwirowe, gruntowe budownictwo - wodno-kanalizacyjne / wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa rozbiórki wyburzenia / usługi kruszenia zagospodarowanie terenu / aleje spacerowe, mała architekt. inne / niwelacje terenu roboty ziemne

Firma Badania Drogowe GRUNT Jacek Toborek została założona w 1995.
Na początku swojej działalności firma świadczyła usługi w zakresie badań laboratoryjnych, polowych ,analiz technicznych, przy inwestycjach drogowych.

Od 2012 rozszerzyliśmy swoją działalność o roboty drogowe.
Stanowiące przedmiot działalności roboty drogowe są ciągle rozwijaną dziedziną funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Wykonujemy prace drogowe takie jak: budowa dróg, remonty ulic i renowacja nawierzchni, budowa oraz remonty placów, chodników i parkingów. Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne z mas mineralno-bitumicznych oraz asfaltów lanych, nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej. Wykonujemy także usługi sprzętowe jak np. wynajem rozściełaczy, walców koparko-ładowarek, transport, przecinanie nawierzchni betonowych i bitumicznych, zagęszczanie podłoża czy mechaniczne rozbieranie nawierzchni.

Realizujemy również roboty dla osób fizycznych, w szczególności małą architekturę wokół obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych takie jak ścieżki, chodniki, place a także podjazdy do garaży.
Fachowa kadra oraz doświadczenia pracowników gwarantują niezawodność, solidność i terminowość realizacji robót.

Firma GRUNT Głubczyce posiada własny sprzęt oraz środki transportowe dla realizacji zadań z zakresu budownictwa drogowego.

Laboratorium zajmuje się kompleksową obsługą budów w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych i polowych oraz doradztwa technologicznego i inżynierii materiałowej w drogownictwie.

Współpracujemy chętnie ze wszystkimi podmiotami procesu inwestycyjnego w dziedzinie inżynierii komunikacyjnej. Oferujemy także kompleksowe usługi dla jednostek administracji drogowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego polegające na wykonywaniu pomiarów i badań podczas realizacji jak i po zakończeniu inwestycji komunikacyjnych.

Obecnie firma zatrudnia doświadczoną kadrę co w połączeniu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do prac w terenie czy do wykonywania badań, jak również wykorzystywanie sprawdzonych technologii w pracach umożliwia nam realizację usług w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami naszych Klientów. W realizację polityki jakości, a w konsekwencji doskonalenia naszych usług zaangażowana jest cała firma, co umożliwia nam szybką i profesjonalną reakcję na potrzeby Klientów. Stały kontakt z Klientami, wymiana uwag odnośnie spraw związanych z organizacją i realizacją zadań, oraz ciągła ocena bieżących działań pozwalają na sukcesywną poprawę jakości naszych usług oraz doskonalenie się poprzez kształcenie i zakup nowocześniejszego wyposażenia.
Coroczne opinie i referencje, o jakie prosimy naszych klientów, pozwalają na ciągłą kontrolę naszych działań i umożliwią realizację celów strategicznych. Mamy świadomość, że ciągłe doskonalenie pozwala właściwie reagować na rosnące potrzeby i oczekiwania Klientów i zapewnia dynamiczny rozwój firmy.

Dane kontaktowe

48-100 Głubczyce, ul. Zielona 1 woj. Opolskie http://www.grunt-toborek.pl grunt@o2.pl tel. +48 796 315 886
NIP: 7481005479 REGON: 531023010 KRS:

Brak certyfikatu.