Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Zakład Usługowy MARTEL s.c. Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak

Branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne / kanalizacje sanitarne budownictwo - wodno-kanalizacyjne / studnie głębinowe - modernizacje, wykonanie budownictwo - wodno-kanalizacyjne / wodociągi konstrukcje obiekty inżynierskie / rurociągi przemysłowe - wykonanie, remonty utylizacja odpadów oczyszczalnie / rozbudowa budowa oczyszczalni

Firma na początku swojej działalności zajmowała się budową sieci telekomunikacyjnych, przyłączy teletechnicznych oraz sieciami światłowodowymi. W trakcje rozwoju główny nacisk położony był na ciągłe doposażanie się w nowe maszyny i sprzęt, poszerzanie ilości osób zatrudnionych i ich kwalifikacji. Od 2010 roku Zakład Usługowy MARTEL rozszerzył swoją działalność o wykonywanie prac związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych, wykonywaniem przykanalików i przyłączy wodociągowych, a w dalszej części o wykonywanie przewiertów sterowanych i przecisków prostolinijnych. Głównym celem postawionym przez właścicieli Firmy jest ciągły jej rozwój, a co za tym idzie, dążenie do podnoszenia kwalifikacji ich pracowników, korzystania z najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, właściwe sprawowanie nadzoru na prowadzonymi budowami.

Wieloletnia praktyka z wykonywaniem robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, wykonywaniem przecisków prostolinijnych i przewiertów sterowanych stawia nas jako godnego zaufania Przedsiębiorcę. Wszystkie te prace wykonywane są metodami i sprzętem nie odbiegającym od poziomu europejskiego. Doskonałe zachodnie maszyny i urządzenia o dużej wydajności i precyzji obsługiwane są i nadzorowane przez wysokiej klasy, dobrze przeszkolonych i wykwalifikowanych fachowców.

Wykonastwo oraz projektowanie:

  • Budowa sieci wodociągowych,
  • Budowa sieci kanalziacji sanitarnej oraz deszczowej,
  • Budowa sieci telekomunikacyjnych,
  • Wykonywanie przewiertów sterowanych oraz prostolinijnych,
  • Budowa przyłączy wod-kan,
  • Projektowanie sieci wod-kan,
  • Projektowanie przyłączy wod-kan,
  • Projektowanie czasowej organizacji ruchu.

Współpraca z Naszą Firmą i zaufanie jej przy wykonywaniu zleconych robót zdecydowanie ułatwi Państwu życie, a posiadane przez nas kwalifikacje przyczynią się do bezstresowego powierzania inwestycji.  

Dane kontaktowe

05-840 Brwinów, ul. Cicha 6a woj. Mazowieckie http://www.uslugimartel.pl/ martel.uslugi@op.pl tel. kom: +48 602256239
NIP: 5342487108 REGON: 140137130 KRS:

Certyfikat ważny do:

Referencje