Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej

Branża: usługi społeczne / opieka, animacja, organizacja czasu usługi społeczne / organizacja staży zawodowych inne / zagadnienia niesklasyfikowane

Caritas Diecezji Siedleckiej od wielu lat prowadzi działania majce na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Różnorodne formy pomocy możliwe są dzięki Warsztatom Terapii Zajęciowej, Wypożyczalniom Sprzętu Rehabilitacyjnego, Centrum Integracji Społecznej. Konsekwencją, a zarazem rozwinięciem, wspomnianych działań jest Zakładu Aktywności Zawodowej.

Nasz Zakład zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych w 4 działach zawodowych (gastronomia, obsługa budynku, dział magazynowy oraz odnowa biologiczna) oraz w dziale księgowo-kadrowym.

Zespołami pracowników niepełnosprawnych kierują – wysoko wyspecjalizowani w swoich dziedzinach i jednocześnie przygotowani do pracy z osobami niepełnosprawnymi – instruktorzy zawodu.

Grupę pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych wchodzącą w skład Zespołu Programowego ZAZ stanowią: instruktorzy zawodu, fizjoterapeuta, psycholog oraz kierownik Zakładu.

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Cel ten realizujemy poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. 

Nadrzędnym celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy.

Cele te realizujemy przez:

- zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- rehabilitacja zawodowa i społeczna; przygotowanie do życia w otwartym środowisku;

- pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

- dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych

- mentoring instruktorów zawodu

- szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem

- uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach

- promowaniu wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnosprawnego pracownika w środowisku lokalnym

Dane kontaktowe

NIP: 8212538116 REGON: 710387392 KRS:

Certyfikat ważny do:

Referencje

Odmet S.A.
Prezydent Miasta Siedlce
Urząd Gminy w Siedlcach