Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z.o.o.

Branża: środowisko naturalne ekologia / ekspertyzy, opracowania ekologiczne środowisko naturalne ekologia / monitoring środowiska środowisko naturalne ekologia / ochrona środowiska utylizacja odpadów oczyszczalnie / utylizacja odpadów utylizacja odpadów oczyszczalnie / utylizacja odpadów komunalnych utylizacja odpadów oczyszczalnie / utylizacja odpadów niebezpiecznych

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. jest firmą usługowo-produkcyjną o szerokim zakresie działalności. Obejmuje on, m.in.: usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne ścieków przemysłowych, utylizację i składowanie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych; na potrzeby świadczenia ostatniej z wymienionych usług firma posiada i eksploatuje około 200 ha. składowisk.
 
Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. posiada cztery laboratoria specjalistyczne tworzące Zespół, posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz Zatwierdzenia Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej. Podstawową działalność laboratoriów stanowią usługi laboratoryjne o uzupełniającym się wzajemnie charakterze. Do najważniejszych ich zadań należy: badanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, badania mikrobiologiczne i chemiczne żywności i wody, badania czystości powierzchni, powietrza oraz higieny procesów produkcji, badania ścieków, wód powierzchniowych, basenów, kąpielisk i osadów ściekowych oraz badania z zakresu diagnostyki weterynaryjnej. Laboratoria oferują także nie akredytowane pomiary imisji i emisji oraz badania gleby i odpadów.
 
Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o. prowadzi szkolenia zawodowe, specjalistyczne i dokształcające oraz  zajmuje się produkcją wyrobów z politetrafluoroetylenu  oraz regranulatów PA, PE, POM.

Dane kontaktowe

33-101 Tarnów, ul. ul. E. Kwiatkowskiego 8 woj. Małopolskie http://jrch.grupaazoty.com jrch@grupaazoty.com tel. +48 14 633 06 82
NIP: 873-00-13-812 REGON: 850282196 KRS: 0000188857

Certyfikat ważny do:

Referencje

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Gmina Łańcut