Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Chemar Rurociągi Spółka z o. o.

Branża: konstrukcje obiekty inżynierskie / rurociągi przemysłowe - wykonanie, remonty

Chemar Rurociągi Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce producentów i dostawców oferujących kompletne systemy rurociągowe dla odbiorców z przemysłu energetycznego, chemicznego i petrochemicznego.

Kompleksowe dostawy są oferowane w oparciu o funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007) w zakresie projektowania, wytwarzania, modernizacji, naprawy, montażu i serwisu urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów, zamocowań, konstrukcji stalowych, diagnostyki instalacji rurociągowych oraz świadczenia usług przemysłowych z uwzględnieniem wymagań dyrektywy PED 2014/68/UE.

Rurociągi ciśnieniowe są wytwarzane w zgodności z normami PN-EN 13480, PN-EN 12952, przepisami ASME, wymaganiami dozorowymi UDT i TÜV oraz innymi specyfikacjami technicznymi.

 Potwierdzenie przez Jednostkę Notyfikowaną spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-2 w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych pozwala na rozszerzenie palety oferowanych wyrobów.

Przestrzeganie wysokich standardów produkcyjnych potwierdzone wykonywaniem badań jakościowych produkowanych urządzeń ciśnieniowych oraz posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów.

Dane kontaktowe

25-953 Kielce, ul. K.Olszewskiego 6 woj. Świętokrzyskie http://www.chemar-piping.pl trt@chemar-piping.pl tel. +48/041/367 58 00
NIP: 9591500229 REGON: 292449593 KRS: 0000066707

Brak certyfikatu.