Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Molewski sp. z o.o.

Branża: budownictwo - drogi chodniki place / budowa, remonty - dróg, ulic, chodników budownictwo - drogi chodniki place / przejścia podziemne, tunele budownictwo - mosty wiadukty / przeglądy mostów / wiaduktów, sprawdzanie nośności budownictwo - obiekty sportowe / hale sportowe, sale gimnastyczne budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne / prace budowlane w obiektach przemysłowych budownictwo - wodno-kanalizacyjne / kanalizacje sanitarne budownictwo - wodno-kanalizacyjne / woda - uzdatnianie budownictwo - wodno-kanalizacyjne / wodociągi konstrukcje obiekty inżynierskie / przewierty, przeciski, technika bezwykopowa środowisko naturalne ekologia / energia eko - biogazownie utylizacja odpadów oczyszczalnie / rozbudowa budowa oczyszczalni inne / niwelacje terenu roboty ziemne

MOLEWSKI jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą budowlaną. Działamy w branży od 1978 roku, a w ciągu kilkudziesięciu lat działalności udało nam się zdobyć ugruntowaną pozycję na rynku krajowym.

Realizując inwestycje istotne w skali całego kraju, staliśmy się marką rozpoznawalną i szanowaną. Posiadamy ważną pozycję jako generalny wykonawca budowlany i partner biznesowy dla zamawiających, konsorcjantów oraz podwykonawców.

 MOLEWSKI specjalizuje się i realizuje kompleksowo inwestycje w zakresie:

 budownictwa inżynierii środowiska:

 • stacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków
 • biogazownie
 • podczyszczalnie wód deszczowych
 • przepompownie ścieków
 • zakłady utylizacji odpadów
 • sieci wodociągowe
 • kanalizacje sanitarne i deszczowe

 budownictwa ogólnego

 • budownictwo wodne i hydrotechniczne
 • budownictwo użyteczności publicznej
 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo sportowe
 • projekty PPP

 budownictwa drogowo-mostowego

 • budowa, przebudowa, remonty dróg wraz z infrastrukturą
 • mosty, wiadukty, kładki
 • tunele i przejścia dla zwierząt
 • drogi i place manewrowe
 • ścieżki rowerowe, ciągi piesze
 • roboty ziemne, niwelacje terenu

 technologii bezwykopowych

 • mikrotunele
 • przewierty teleoptyczne
 • przewierty horyzontalne
 • przeciski
 • renowacje kanałów

 Generalny wykonawca budowlany

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu kontraktów realizowanych w formule „wybuduj” lub „zaprojektuj i wybuduj” na bazie warunków kontraktowych FIDIC jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najbardziej złożonych inwestycji, opartych o najnowsze technologie oraz najwyższe standardy jakościowe.

 Dążymy do zbudowania wzajemnego zaufania i satysfakcji w relacjach z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz z docelowymi odbiorcami i użytkownikami naszych prac, czyli społecznościami lokalnymi. Jesteśmy gotowi na pozyskiwanie nowych kontraktów zarówno w drodze zamówień publicznych, jak i komercyjnych, a także PPP oraz w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Sfinansuj.

Dane kontaktowe

87-800 Włocławek, ul. Płocka 164 woj. Kujawsko-pomorskie http://www.molewski.eu/ sekretariat@molewski.eu tel. +48 54 413 04 00
NIP: 8882745828 REGON: 911326883 KRS: 0000149754

Brak certyfikatu.