Umieść certyfikat na własnej stronie internetowej

Wybierz rozmiar, skopiuj kod widgetu i umieść go w dowolnym miejscu swojej strony

Skopiuj kod i umieść na swojej stronie

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych Eltor - Białystok Sp. z o.o

Branża: elektryka energetyka osprzęt / elektroinstalatorstwo elektryka energetyka osprzęt / energetyczne instalacje, urządzenia, transformatory elektryka energetyka osprzęt / instalacje odgromowe elektryka energetyka osprzęt / linie elektryczne, przyłącza elektryka energetyka osprzęt / pomiary instalacji elektryka energetyka osprzęt / rurociągi kablowe

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR Białystok Sp. z o.o. istnieje i działa na rynku od 1956 roku. Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nn. Gwarantujemy solidne wykonanie poparte wieloletnim doświadczeniem.

ELTOR Białystok działając od ponad 60 lat zdobył duże doświadczenie w zakresie organizacji i wykonawstwa robót na rzecz energetyki. Posiada wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz robotników z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Dysponujemy własnym transportem podstawowym i specjalistycznym oraz sprzętem do wykonawstwa robót (dźwigi, świdroustawiacze, podesty montażowe, koparki). Przedsiębiorstwo zapewnia kompleksowe wykonawstwo tj, projektowanie, realizacja, usługi gwarancyjne i eksploatacyjne.

Świadczymy kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, budowę i modernizację sieciowych robót energetycznych w zakresie średniego i niskiego napięcia, stacji transformatorowych różnych typów, przyłączy do budynków, instalacji elektrycznych w obiektach (siłowej, oświetleniowej, odgromowej itp.), oświetlenia ulic i placów, przeciski pod jezdniami. Prowadzimy także działalność w zakresie wynajmu sprzętu (dźwigi, świdroustawiacze, podesty montażowe, koparki) oraz usługi transportowe.

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR Białystok Sp. z o.o. oferuje badania odbiorcze i diagnostykę kabli średniego napięcia nowoczesnym systemem probierczo-diagnostycznym „DAC MV10” firmy Onsite HighVoltage.

Zakres badań kabla, który możemy wykonać na życzenie klienta:
– Detekcja i analiza występowania wyładowań niezupełnych na żyłach głównych kabla (DAC MV10),
– Monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej kabla (DAC MV10),
– Próba wytrzymałości napięciowej zewnętrznej powłoki polietylenowej kabla,e
– Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył głównych i powrotnych,
– Pomiar rezystancji izolacji powłoki polietylenowej kabla,
– Pomiar rezystancji izolacji głównej kabla,
– Pomiar pojemności kabla.

Dane kontaktowe

15-620 BIAŁYSTOK, ul. Elewatorska 11 woj. Podlaskie http://eltor.bial.com.pl sekretariat@eltor.bial.com.pl tel. (85) 661-44-13
NIP: 5420201624 REGON: 050042710 KRS: 0000063308

Brak certyfikatu.