Certyfikacja w KCCW

Certyfikowane przedsiębiorstwa weryfikujemy według ogólnodostępnych zasad, dbając, by każdy wniosek był rozpatrywany indywidualnie. Od momentu przyjęcia zgłoszenia, aż do wydania decyzji certyfikacyjnej profesjonalni doradcy służą pomocą w całym procesie certyfikacji. Opierając się na własnych zbiorach informacji, dokumentach od Wykonawców oraz informacjach od Zamawiających, jesteśmy w stanie wydać niezależną i rzetelną opinię o danym przedsiębiorstwie. Wydając Certyfikat Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych, potwierdzamy wysoką jakość usług oraz niezawodność Twojej Firmy.

Etapy certyfikacji

Jak zdobyć certyfikat?Sprawdź proces certyfikacji.

 1. Zgłoszenie do Programu

  Proces certyfikacji rozpoczyna się od przyjęcia zgłoszenia od Wykonawcy. Złożenie wniosku aplikacyjnego do Krajowego Centrum Certyfikacji Wykonawców może odbyć się na dwa sposoby: poprzez pozostawienie zgłoszenia z prośbą o kontakt przez stronę internetową www.cerytfikacjawykonawcow.pl lub poprzez kontakt z pracownikiem KCCW, który przyjmie zgłoszenie aplikacyjne, a następnie potwierdzi je, przesyłając dokumentację na adres mailowy Wykonawcy.

 2. Wstępna weryfikacja

  Po przyjęciu zgłoszenia następuje wstępna weryfikacja Wykonawcy polegająca na sprawdzeniu jego danych rejestrowych oraz dotychczasowej działalności w sektorze zamówień publicznych. Wstępna weryfikacja jest niezbędna do ustalenia kategorii, w jakiej Wykonawca ma zostać poddany procesowi certyfikacji (Wykonawca, Podwykonawca).

 3. Zawarcie umowy

  W kolejnym kroku następuje podpisanie umowy określającej procedurę certyfikacji oraz uiszczenie opłaty przez Wykonawcę za przeprowadzenie audytu. Pozytywny wynik weryfikacji jest warunkiem otrzymania Certyfikatu Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych.

 4. Potwierdzenie i weryfikacja Referencji

  Weryfikacja odbywa się w oparciu o przeprowadzony audyt, własne zbiory informacji, dokumenty dostarczone przez Wykonawców i Zamawiających, Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców Sp. z o.o. wydaje niezależną i rzetelną opinię o certyfikowanym podmiocie.

 5. Decyzja Certyfikacyjna

  Proces weryfikacji kończy podjęcie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania Certyfikatu Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych. W przypadku decyzji pozytywnej Wykonawca otrzymuje Certyfikat w formie papierowej oraz elektronicznej. Od tej pory z dokumentu korzystać może zarówno nasz Klient jaki i jego kontrahenci.

Kontakt. Zostaw swoje dane

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją przedsiębiorstwa w KCCW, prosimy o pozostawienie kontaktu w formularzu poniżej. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą.