Standardy KCCW

Program Certyfikacji Wykonawców Zamówień Publicznych realizowany przez Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców oparty jest o jasno określone kryteria i wymagania. Pozwalają one na przejrzystą i nie pozostawiającą wątpliwości weryfikację firm w zakresie prawidłowości zrealizowanych przez nią usług i zleceń. Pozytywny wynik prowadzonego postępowania pozwala na wydanie decyzji o przyznaniu Certyfikatu Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych. Dokument potwierdza doświadczenie, profesjonalizm oraz wiarygodność firmy, która jest w stanie sprostać wyśrubowanym warunkom realizacji umowy zawartej w trybie zamówień publicznych.

Kim jesteśmy?

Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców Sp. z o.o. jako niezależna podmiotowo i kapitałowo spółka realizuje Program Certyfikacji Wykonawców Zamówień Publicznych. Program pełni istotną rolę w zmieniających się przepisach prawa zamówień publicznych. Udzielając zamówienia publicznego podmiotowi wyróżnionemu Certyfikatem Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych, zamawiający zyskują dodatkową informację, pomocną w ocenie, czy dany podmiot sprosta warunkom realizacji umowy zawartej w trybie zamówień publicznych oraz czy jakość wykonanych usług/zleceń pozostanie bez zarzutu.

Nasz Zespół

Odpowiedzialność ręczenia za certyfikowane firmy, która spoczywa na naszych barkach, jest motywacją do nieustannego dbania o wysoki poziom usług i zachowania nienagannej wiarygodności. Dlatego też wszystkie osoby reprezentujące Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywając wiedzę, pomagającą jeszcze lepiej wykonywać codzienne obowiązki.

W trosce o wysoką jakość obsługi klienta osoby odpowiedzialne za proces certyfikacji odpowiadają bezpośrednio przed Zarządem spółki. Każdy element i etap programu został skonsultowany, a następnie pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów specjalizujących się w dziedzinach takich jak prawo, ekonomia czy marketing. Dlatego jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w programie przyniesie firmom wiele korzyści na różnych płaszczyznach ich działalności.

Warunki uczestnictwa

Program Certyfikacji Wykonawców Zamówień Publicznych jest skierowany do wszystkich podmiotów działających aktywnie na konkurencyjnym rynku zamówień publicznych. Do programu może przystąpić każdy, kto bierze udział zarówno w przetargach jak i zapytaniach ofertowych. Głównym celem programu jest weryfikacja podmiotów działających na rynku zamówień publicznych pod względem prawidłowości i jakości zrealizowanych przez nie umów. Podmiot przystępujący do programu zostaje poddany procesowi certyfikacji. 

Weryfikacja jakości

Certyfikacja przebiega kilkuetapowo. Najważniejszy z etapów dotyczy sprawdzenia jakości postępowań realizowanych przez certyfikowaną firmę w okresie ostatnich 3 lat. Weryfikacja odbywa się w oparciu o przeprowadzony audyt, własne zbiory informacji, dokumenty dostarczone przez Wykonawców i Zamawiających, Krajowe Centrum Certyfikacji Wykonawców Sp. z o.o. wydaje niezależną i rzetelną opinię o certyfikowanym podmiocie. Pozytywny wynik przeprowadzonego postępowania pozwala na przyznanie Certyfikatu Sprawdzonego Wykonawcy Zamówień Publicznych, dokumentu potwierdzającego doświadczenie, profesjonalizm oraz wiarygodność certyfikowanego podmiotu.

Uzyskaj Certyfikat dla swojej firmy. Zobacz proces certyfikacji